Nowoczesne spojrzenie na trudności
Twój sukces – Nasze Wsparcie
Do wyjaśnienia spraw powołujemy biegłych. Współpracujemy ze specjalistami. Nieustannie poszerzamy swoją wiedzą, aby jeszcze lepiej rozwiązywać zawiłości prawne..
Śmiałkowski i wspólnicy
O kancelarii

Jako doświadczeni prawnicy doskonale wiemy, jak łatwo ludziom biznesu zagubić się w gąszczu niejasnych, a czasami wewnętrznie sprzecznych przepisów prawa. Nierzadko kolejne normy wprowadzane przez ustawodawcę, zamiast upraszczać i wyjaśniać sprawę, wprowadzają jeszcze więcej komplikacji. Systemowi prawnemu nie pomagają również Sądy i organy administracji, których rozbieżne interpretacje wprowadzają jeszcze większe zamieszanie.

Wierzymy, że w tych trudnych i niesprzyjających warunkach prawnych dla prowadzenia biznesu, profesjonalny pełnomocnik powinien wskazać drogę dla jak najbardziej efektywnego rozwiązania, które pozwoli na osiągnięcie przez Klienta założonego celu, co jest dla nas zawsze największą satysfakcją. Z naszej bogatej praktyki wiemy, że nie zawsze najprostsze i najbardziej oczywiste rozwiązanie jest najlepsze, a w tak skomplikowanym otoczeniu prawnym często najlepiej sprawdzają się niestandardowo, kreatywne, a czasem wręcz innowacyjne rozwiązania, w których jesteśmy specjalistami. Wiemy również, że nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie dla każdego problemu, a do każdej sytuacji i klienta należy podchodzić indywidualnie i brał pod uwagę szereg okoliczności i czynników, które mają wpływ na wybór odpowiedniej strategii poradzenia sobie e problemem.
Oferujemy Państwo nasze usługi, licząc na zbudowanie długotrwałej i owocnej współpracy. Chętnie przedstawimy Państwu ofertę Kancelarii na bezpośrednim spotkaniu, na którym będziemy mieli możliwość udzielania Państwu dodatkowych informacji i odpowiedzi na ewentualne pytania.

Śmiałkowski i wspólnicy
- profesjonalna kancelaria prawna

Czym się zajmujemy?

- Spadki i testamenty
- Podziały majątku
- Ochrona dóbr osobistych
- Tworzenie umów i dokumentów
Dowiedz się więcej
- Obrony
- Reprezentacja oskarżycieli posiłkowych
- Spory kryminalne
- Wyroki i kary łączne
- Sprawy karne gospodarcze
- Dozór elektroniczny
Dowiedz się więcej
- Rozwód i separacje
- Opieka nad dziećmi
- Ubezwłasnowolnienie
- Ustalenie/zaprzeczenie ojcostwa
- Alimenty
Dowiedz się więcej
- Proces inwestycyjny
- Naruszenie posiadania
- Immisje
- Podział nieruchomości
- Zmiana współwłasności
- Rozliczenie nakładów
- Doradztwo prawne
- Reprezentacja klienta
- Negocjacje
- Prowadzenie postępowań sądowych
- Analiza umów
- Doradztwo restrukturyzacyjne
- Zadośćuczynienie i odszkodowanie
- Śmierć osoby najbliższej
- Zniszczony pojazd
- Szkody rzeczowe
- Szkody w rolnictwie
- Błędy medyczne
- Pożary, zalania, zniszczenia
- Szkody górnicze
Dowiedz się więcej
- OC krajowe
- OC międzynarodowe
- Cargo
- Przestoje
- Odszkodowania
- Towar i ładunek
Dowiedz się więcej
- Doradztwo prawne dla firm
- Obsługa prawna kontraktów
- Prowadzenie spraw sądowych
- Windykacja należności
- Doradztwo podatkowe
- Doradztwo dotyczące compliance
- Ochrona własności intelektualnej
- Doradztwo w zakresie restrukturyzacji i fuzji
- Doradztwo spadkowe
- Sporządzanie testamentów
- Analiza testamentów
- Procedury spadkowe
- Działania windykacyjne
- Podział majątku
- Rozliczenia podatkowe
- Reprezentacja przed sądami
- Doradztwo i ocena sytuacji finansowej
- Opracowywanie wniosku o upadłość konsumencką
- Reprezentacja klientów w sądzie
- Negocjacje z wierzycielami
- Ochrona majątku przed egzekucją
- Szkolenia i wsparcie
- Monitorowanie postępowania
- Przygotowanie planu spłaty długów
- Analiza wierzytelności
- Kontakt z dłużnikiem
- Negocjacje
- Prowadzenie postępowań windykacyjnych
- Egzekucja komornicza
- Monitorowanie postępowań
- Doradztwo prawne
- Optymalizacja procesów windykacyjnych

Nasz zespół

Paweł Śmiałkowski

Radca Prawny, właściciel Kancelarii
Pełni funkcję nadzorujące pracę całego zespołu, prowadzi kluczowe sprawy z zakresu prawa karnego i cywilnego, prawa nieruchomości i odszkodowawczego.

Piotr Śmiałkowski

Radca Prawny, kierownik zespołu

Natalia Walczak

Kierownik Zespołu przedprocesowego

Patrycja Rolska

Specjalista ds. administracji
Pełni funkcję asystentki.

Kamil Własiński

Adwokat, Kierownik Zespołu
Pełni funkcję rzecznika prasowego Kancelarii.

Katarzyna Młyńczak

Kierownik Zespołu przedprocesowego

Łukasz Reiss

Radca Prawny, kierownik zespołu
Paweł Śmiałkowski
Radca Prawny, właściciel Kancelarii
Pełni funkcję nadzorujące pracę całego zespołu, prowadzi kluczowe sprawy z zakresu prawa karnego i cywilnego, prawa nieruchomości i odszkodowawczego.
Piotr Śmiałkowski
Radca Prawny, kierownik zespołu
Natalia Walczak
Kierownik zespołu przedprocesowego
Kamil Własiński
Adwokat, Kierownik zespołu
Pełni funkcję rzecznika prasowego Kancelarii.
Patrycja Rolska
Specjalista ds. administracji
Pełni funkcję asystentki.
Katarzyna Młyńczak
Kierownik zespołu przedprocesowego
Daria Drogosz-Demkowicz
Dyrektor ds. obsługi procesów
Współpraca

Współpraca

Kontakt

Adres Kancelarii

ul. 1 Maja 38B/1, 55-080 Kąty Wrocławskie

Adres
email

biuro@smialkowskiwspolnicy.pl

Call Now Button