Nowoczesne spojrzenie na trudności

Do wyjaśnienia spraw powołujemy biegłych. Współpracujemy ze specjalistami. Nieustannie poszerzamy swoją wiedzą, aby jeszcze lepiej rozwiązywać zawiłości prawne..
Śmiałkowski i wspólnicy

O kancelarii

Jako doświadczeni prawnicy doskonale wiemy, jak łatwo ludziom biznesu zagubic się w gąszczu niejasnych, a czasami wewnętrznie sprzecznych przepisów prawa. Nierzadko kolejne normy wprowadzane przez Ustawodawcę zamiast upraszczać i wyjaśniać sprawę, wprowadzają jeszcze więcej komplikacji. Systemowi prawnemu nie pomagają również Sądy i organy administracji, których rozbieżne interpretacje wprowadzają jeszcze większe zamieszanie.

Wierzymy, że w tych trudnych i niesprzyjających warunkach prawnych dla prowadzenia biznesu, profesjonalny pełnomocnik powinien wskazać drogę dla jak najbardziej efektywnego rozwiązania, które pozwoli na osiągnięcie przez Klienta założonego celu, co jest dla nas zawsze największą satysfakcją. Z naszej bogatej praktyki wiemy, Ze nie zawsze najprostsze i najbardziej oczywiste rozwiązanie jest najlepsze, a w tak skomplikowanym otoczeniu prawnym często najlepiej sprawdzają się niestandardowo, kreatywne, a czasem wręcz innowacyjne rozwiązania, w których jesteśmy specjalistami. Wiemy również, Ze nie istnieje jedno uniwersalne rozwiązanie dla każdego problemu, a do każdej sytuacji i Klienta należy podchodził indywidualnie i brał pod uwagę szereg okoliczności i czynników, które mają wpływ na wybór odpowiedniej strategii poradzenia sobie e problemem.
Oferujemy Państwo nasze usługi, licząc na zbudowanie dlugotrwałej i owocnej współpracy. Chętnie przedstawimy Państwu ofertę Kancelarii na bezpośrednim spotkaniu, na którym będziemy mieli możliwość udzielania Państwu dodatkowych informacji i odpowiedzi na ewentualne pytania.

Śmiałkowski i wspólnicy

Czym się zajmujemy?

Sprawy Cywilne

- Spadki i testamenty
- Podziały majątku
- Ochrona dóbr osobistych
- Tworzenie umów i dokumentów

Prawo Karne

- Obrony
- Reprezentacja oskarżycieli posiłkowych
- Spory Kryminalne
- Wyroki i Kary Łączne
- Spory Karne Gospodarcze
- Dozór elektroniczny

Prawo Rodzinne

- Rozwód i Separacje
- Opieka nad dziećmi
- Ubezwłasnowolnienie
- Ustalenie/Zaprzeczenie Ojcostwa
- Alimenty

Prawo Nieruchomości

- Proces Inwestycyjny
- Naruszenie Posiadania
- Immisje
- Podział nieruchomości
- Zmiana Współwłasności
- Rozliczenie Nakładów

Prawo Gospodarcze

- Negocjacje z kontrahentami
- Tworzenie i opiniowanie umów
- Mediacje i procesy sądowe
- Nakazy zapłaty
- Windykacja
- Prawo kontraktowe
- Compilance
- Dochodzenie roszczeń

Odszkodowania i prawo ubezpieczeniowe

- Zadośćuczynienie i odszkodowanie
- Śmierć osoby najbliższej
- Zniszczony pojazd
- Szkody rzeczowe
- Szkody w rolnictwie
- Błędy medyczne
- Pożary, zalania, zniszczenia
- Szkody górnicze

Prawo Transportowe

- OC krajowe
- OC międzynarodowe
- Cargo
- Przestoje
- Odszkodowania
- Towar i ładunek

Prawo Upadłości

- Upadłość konsumencka
- Upadłość przedsiębiorstw
- Negocjacje z wierzycielami
- Reprezentowanie w sądzie
- Doradztwo prawne

Prawo Spółek

- Bieżąca obsługa korporacyjna
- Ochrona Danych Osobowych
- Tworzenie i analiza umów
- Własność przedsiębiorstwa w tym znaki towarowe i przemysłowe

Nasz zespół

Paweł Śmiałkowski

Radca Prawny, właściciel Kancelarii
Pełni funkcję nadzorujące pracę całego zespołu, prowadzi kluczowe sprawy z zakresu prawa karnego i cywilnego, prawa nieruchomości i odszkodowawczego.

Piotr Śmiałkowski

Radca Prawny, kierownik zespołu

Kamil Własiński

Adwokat, Kierownik Zespołu
Pełni funkcję rzecznika prasowego Kancelarii.

Natalia Walczak

Kierownik Zespołu przedprocesowego

Patrycja Rolska

Specjalista ds. administracji
Pełni funkcję asystentki.

Katarzyna Młyńczak

Kierownik Zespołu przedprocesowego

Łukasz Reiss

Radca Prawny, kierownik zespołu

Paweł Śmiałkowski

Radca Prawny, właściciel Kancelarii
Pełni funkcję nadzorujące pracę całego zespołu, prowadzi kluczowe sprawy z zakresu prawa karnego i cywilnego, prawa nieruchomości i odszkodowawczego.

Piotr Śmiałkowski

Radca Prawny, kierownik zespołu

Natalia Walczak

Kierownik Zespołu przedprocesowego

Kamil Własiński

Adwokat, Kierownik Zespołu
Pełni funkcję rzecznika prasowego Kancelarii.

Patrycja Rolska

Specjalista ds. administracji
Pełni funkcję asystentki.

Katarzyna Młyńczak

Kierownik Zespołu przedprocesowego

Łukasz Reiss

Radca Prawny, kierownik zespołu

Współpraca

Współpraca

Kontakt

Adres Kancelarii

ul. 1 Maja 38B/1, 55-080 Kąty Wrocławskie

Adres
email

biuro@smialkowskiwspolnicy.pl