Prawo Cywilne

 • Spadki i testamenty
 • Podziały majątku
 • Ochrona dóbr osobistych
 • Tworzenie umów i dokumentów

Prawo Karne

 • Obrony
 • Reprezentacja oskarżycieli posiłkowych
 • Spory Kryminalne
 • Wyroki i Kary Łączne
 • Spory Karne Gospodarcze
 • Dozór elektroniczny

Prawo Rodzinne

 • Rozwód i Separacje
 • Opieka nad dziećmi
 • Ubezwłasnowolnienie
 • Ustalenie/Zaprzeczenie Ojcostwa
 • Alimenty

Prawo Nieruchomości

 • Proces Inwestycyjny
 • Naruszenie Posiadania
 • Immisje
 • Podział nieruchomości
 • Zmiana Współwłasności
 • Rozliczenie Nakładów

Prawo Gospodarcze

 • Negocjacje z kontrahentami
 • Tworzenie i opiniowanie umów
 • Mediacje i procesy sądowe
 • Nakazy zapłaty
 • Windykacja
 • Prawo kontraktowe
 • Compilance
 • Dochodzenie roszczeń

Odszkodowania i prawo ubezpieczeniowe

 • Zadośćuczynienie i odszkodowanie
 • Smierć osoby najbliższej
 • Zniszczony pojazd
 • Szkody rzeczowe
 • Szkody w rolnictwie
 • Błędy medyczne
 • Pożary, zalania, zniszczenia
 • Szkody górnicze

Prawo Transportowe

 • OC krajowe
 • OC międzynarodowe
 • Cargo
 • Przestoje
 • Odszkodowania
 • Towar i ładunek

Prawo Pracy

 • Spory zbiorowe
 • Analiza i tworzenie regulaminów
 • Tworzenie i rozwiązywanie umów
 • Reprezentacja w Sądzie

Prawo Spółek

 • Bieżąca obsługa korporacyjna
 • Ochrona Danych Osobowych
 • Tworzenie i analiza umów
 • Własność przedsiębiorstwa w tym znaki towarowe i przemysłowe
Call Now Button