sprawy rodzinne

‹ powrót

Zakres prawa rodzinnego, odnoszący się do stosunków między małżonkami oraz małżonkami i dziećmi, w dużej mierze znajduje powiązanie z prawem cywilnym w aspekcie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Szczególnie istotne zagadnienia i rozwiązania prawne w tym przedmiocie dotyczą dzieci. Chcąc zapewnić kompleksową i skuteczną reprezentację zarówno na przedsądowym, jak i sądowym etapie likwidacji szkód na osobie Nasza Kancelaria świadczy wszechstronną obsługę w prowadzeniu spraw w dotyczących:

 1. opieki nad małoletnim – sprawy dotyczące ustanowienia opiekuna prawnego lub kuratora (osoby dbającej o interesy osobowe i majątkowe), mogącego reprezentować małoletniego w sprawie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, jest ustanawiany dla osoby:
  • której rodzice nie żyją – wówczas brak władzy rodzicielskiej i przedstawiciela ustawowego,
  • której rodzice nie mają pełnej zdolności do czynności prawnych (ubezwłasnowolnienie) lub w sytuacji, gdy jedno z nich jest ubezwłasnowolnione, a drugiemu z rodziców władza nie przysługuje lub została zawieszona,
  • której rodzice są niepełnoletni lub też jeden z nich, a drugiemu nie przysługuje władza rodzicielska lub została zawieszona,
  • której ojcu w trakcie sądowego ustalania ojcostwa władza rodzicielska nie została przyznana, a matce nie przysługuje, gdyż np. jest małoletnia,
  • której rodzice są nieznani,
  • której rodzice zostali pozbawieni władzy rodzicielskiej lub jeśli została im ona zawieszona.
 2. ubezwłasnowolnienia – w celu ustanowienia osoby reprezentującej w procesie dochodzenia roszczeń odszkodowawczych osobę chorą psychicznie, niedorozwiniętą umysłowo, zmagającą się z zaburzeniami psychicznymi bądź niebędącą w stanie kierować swoim postępowaniem (np. w śpiączce), które w świetle prawa nie mogą samodzielnie podejmować decyzji.
 3. ograniczenia lub pozbawienia władzy rodzicielskiej (jednemu lub obydwojgu rodziców) – postępowanie w tym przedmiocie ma na celu ochronę dziecka i prowadzone jest w jego interesie w sytuacji zaniedbywania obowiązków rodzicielskich wobec dziecka, również działania na niekorzyść w odniesieniu do przysługujących lub przyznanych dziecku świadczeń odszkodowawczych.
 4. zarządu majątkiem dziecka – reprezentacja przed sądem w zakresie określenia czynności dotyczących zarządu majątkiem dziecka – czynności zwykłego zarządu oraz czynności przekraczające zakres zwykłego zarządu, które mogą obejmować zarówno czynności faktyczne, prawne, jak i procesowe, a więc wszelkie mające wpływ na majątek dziecka.

 

Podejmujemy się prowadzenia innych niż wymienione sprawy. Zachęcamy do kontaktu.

 

Skontaktuj się z nami!