sprawy cywilne

‹ powrót

Spośród szerokiego spektrum zagadnień, tworzących całość prawa cywilnego, w centrum zainteresowania naszych prawników znajduje się prawo odszkodowań. Zakres działalności naszej Kancelarii obejmuje dochodzenie roszczeń z tytułu:

 1. wypadków komunikacyjnych,
 2. wypadków w rolnictwie,
 3. wypadków (poślizgnięcia się, upadki) w miejscach publicznych,
 4. wypadków przy pracy,
 5. błędów medycznych.

Reprezentujemy poszkodowanych, którzy doznali obrażeń ciała oraz uprawnionych członków rodzin, którzy na skutek wypadku utracili osobę bliską. Dochodzimy wszelkich roszczeń przysługujących wskazanym osobom – naszym celem jest uzyskanie najwyższej rekompensaty za cierpienie fizyczne i psychiczne.

Z uwzględnieniem potrzeb naszych Klientów uzyskujemy należne:

 1. zadośćuczynienie,
 2. odszkodowanie za zniszczone mienie,
 3. zwrot utraconego dochodu,
 4. zwrot kosztów leczenia (rehabilitacji,
 5. zwrot kosztów opieki,
 6. zwrot kosztów dojazdów do placówek medycznych,
 7. renty (wyrównawczą, za zmniejszone widoki na przyszłość i na zwiększone potrzeby);
 1. zadośćuczynienie,
 2. stosowne odszkodowanie za znaczne pogorszenie sytuacji życiowej,
 3. zwrot kosztów pogrzebu,
 4. rentę alimentacyjną dla małoletnich.

Reprezentujemy naszych Klientów na przedsądowym (przed ubezpieczycielem) i sądowym etapie sprawy, jak również przed właściwymi jednostkami, instytucjami i urzędami, co zapewnia kompleksową obsługę postępowania i stały monitoring procesu likwidacji szkody.

 

Podejmujemy się prowadzenia innych niż wymienione sprawy. Zachęcamy do kontaktu.

 

Skontaktuj się z nami!