O kancelarii

‹ powrót

Kancelaria Radców Prawnych Śmiałkowski i Wspólnicy świadczy kompleksowe usługi prawne głównie na rzecz osób fizycznych. Obszarem praktyk kancelarii są sprawy z zakresu postępowania o odszkodowanie, zadośćuczynienie i renty.

Zajmując się sprawą, ściśle współpracujemy z klientem. Staramy się stworzyć z nim zespół. Dzięki temu wspólnie możemy skutecznie prowadzić jego sprawę. Równocześnie staramy się jak najmniej obciążać klienta obowiązkami. Wiemy, jak trudny dla niego jest ten czas.

Nasze podstawowe zasady współpracy:

  1. Bieżący kontakt z klientem na każdym etapie postępowania.
    Oznacza to, że klient jest informowany o każdym naszym działaniu.
  2. Ważny jest człowiek, a nie tylko sprawa.
    Zwracamy uwagę na emocje klienta towarzyszące sprawie. Nie pozostawiamy go samego sobie, gdy potrzebuje wsparcia.
  3. Przedstawiamy, w naszej ocenie, najlepsze rozwiązania sprawy, ale decyzję pozostawiamy klientowi i zawsze ją akceptujemy.

 

Skontaktuj się z nami!